Taloyhtiön nykytila

Taloyhtiön nykytila -ohjeistus on työkalu oman taloyhtiösi nykytilan arviointiin. Nykytilan arviointi on tärkeää, jotta pystytään suunnittelemaan taloyhtiön tulevaisuutta. Taloyhtiöllä on hyvä olla selkeä kuva siitä, millaisessa taloyhtiössä asukkaat haluavat asua tulevaisuudessa. Tämä muodostaa taloyhtiön tahtotilan. Tahtotila on tärkeä selvittää ennen tulevia peruskorjauksia, jotta korjauksissa osataan huomioida oikeat asiat. Tämä ohjeistus toimii työkaluna taloyhtiön tahtotilan selvittämisessä sekä taloyhtiöstrategian taustaselvityksenä. Taloyhtiöstrategiassa selvitetään tarkemmin, miten taloyhtiötä tulisi kehittää ja johtaa.
Ohjeistuksen on koostanut Pääkaupunkiseudun kuluttajien energianeuvonta -hanke, joka päättyi vuonna 2016.

Katso tarkempi johdanto taloyhtiön nykytilan tekemiseen täältä.

Miksi taloyhtiön nykytilan arviointi on tärkeää? Case-esimerkki nykytila-arviosta. Katso esitys täältä.

Yhteenveto
Yhteenveto_teksti
Taloyhtiön hallitus keskustelee tehdyistä havainnoista isännöitsijän kanssa. Hallitus ja isännöitsijä päättävät, mitä lisätutkimuksia on tarpeen teettää asiantuntijalla. Taloyhtiön nykytilan arviointi, asukaskysely, viestintäsuunnitelma ja teetetyt lisätutkimukset toimivat pohjana taloyhtiön strategian laadinnalle sekä taloyhtiön pitkän tähtäimen suunnitelman täydentämiselle.

4.1 Taloyhtiön viestintäsuunnitelma
4.2 Asukaskyselyn yhteenveto

Voit tulostaa Taloyhtiön nykytila -lomakkeet yhtenä tiedostona täältä.